УЧЕНИЕТО „БРИЗ 2020” ПРОДЪЛЖАВА С ПРЕДПОХОДНА ПОДГОТОВКА НА КОРАБИТЕ