Готови сме да съдействаме на държавата, ако е необходимо административна подкрепа от Община Бургас. Това заяви кметът на Община Бургас Димитър Николов на извънредното заседание на Общинския съвет по повод опасността от водна криза за Южното Черноморие.

На националното съвещание в Областна управа, свикано от министъра на околната среда и водите Емил Димитров и зам.-министъра на регионалното развитие Николай Наков, бе предложен план на държавата за осигуряване на достатъчно количества питейна вода, без да се стига до водни режими или процедури по ограничаване на водоподаването.

„Планът касае използването на два съществуващи язовира на територията на Бургаска област, не на територията на община Бургас – яз. Ахелой и яз. Порой, които ще бъдат предоставени за управление на областния управител. Главният субект, който се ангажира с изпълнението, е ВиК-Бургас. Към него са натоварени изключително големи очаквания проектът да бъде извършен в много кратък срок – до 20 февруари. Навлизаме в режим, в който яз. „Камчия“ ще редуцира водоподаването за Варна, за да се осигури питейна вода за Бургаски регион, за което благодарих на кмета на Варна и зам.-директора на ВиК-Варна за оказаната солидарност“, сподели кметът.

Кметът Николов допълни, че е ако в изпълнението на плана бъдат необходими съгласувателни, административни и други процедури във връзка със СМР по проекта, експедитивно ще бъдат взети необходимите решения, ако трябва и на извънредни сесии, за да се подпомогнат ВиК-Бургас и ресорните министерства.

„Искам да поставя въпрос към директора на ВиК-Бургас и в по-дългосрочен план, за да не бъде никога подлагано на риск Южното Черноморие и Бургас, дали можем да разчитаме и на другите язовири, които са в близката на Бургас територия – бъдещия яз. Младежко, съществуващите яз. Индже войвода и Ясна поляна, недоизградения яз. Раков дол за допълнителни количества на питейна вода“, попита кметът Николов и призова ръководството на дружеството за по-ефективна комуникация с гражданите.

Кметът разказа пред общинските съветници какво е направила до момента Община Бургас.

„Още в началото на тази година, през февруари, при първите индикации, че може би ще има риск за гарантирани количества на питейна вода съм изпратил неколкократно писма до всички институции и съм изискал информация какви рискове крие ситуацията, какви действия ще предприеме ВиК-Бургас и какво иска от нас като подкрепа. Писал съм до МОСВ, до МРРБ, до парламента и председателя на Парламентарната комисия по околната среда и водите. Всички инстанции ме уверяваха, че няма да бъде допуснат риск за водоснабдяването на Бургас. Въпреки това,  съм назначил комисия, оглавявана от зам.-кмета по строителство инж. Чанка Коралска, в която са поканени експерти, ВиК инженери, проектанти на ВиК-инфраструктура и геолози, които да потърсят допълнително резерви и източници на територията на община Бургас като неизползваеми към този момент сондажи и кладенци за питейна вода. Те имат задачата да потърсят водещ световен опит в обратната осмоза, обезсоляването на морската вода и използването й за питейни цели. Всички тези анализи ще предоставя на ръководството на ВиК-Бургас.“, допълни още кметът Николов.