Кетъринг в класните стаи с индивидуални опаковки за всяко дете, график за училищния стол, за да не се допуска смесване на класове и изнесени кътове за хранене във фоайетата на училището. Тези предложения, свързани с предстоящото начало на новата учебна година в условията на епидемична ситуация, бяха обсъдени от комисията по здравословно хранене в Община Бургас, в която влизат директори на училища, родители и наематели на училищни столове за хранене.

В училищата, в които това е възможно, могат да се поставят беседки или специални шатри за хранене във вътрешните дворове, които да се ползват от учениците при хубаво време.

„Предвид спецификата на всяко училище, столовата база в някои от тях е малка и не позволява да поеме голям брой ученици. Затова е необходимо да се помисли и за организиране на кътове за хранене във фоайетата на училищата, като се осигури и разделно събиране на отпадъците“, сподели по време на срещата заместник-кметът по образование Йорданка Ананиева.

Освен това, училищата могат да осигурят и различни междучасия за класовете, за да не се получава смесване и струпване на много ученици от различни паралелки на едно място. В самите училищни столове трябва да се изготви графичен вид на разположението на масите, броя на децата и мястото на хранене на всеки клас.

За някои от класовете ще бъде осигурен кетъринг в класните стаи с индивидуални опаковки, надписани за всяко дете. Активно участие в раздаване на храната при кетъринга ще вземат и учителите и възпитателите от занималните.

Павилионите в училищата ще работят при спазване изискванията на Министерството на здравеопазването за дистанция и безопасност, като директорите е необходимо да осигурят всяко междучасие дежурен учител за пропускателен режим, за да няма струпване на ученици.

В края на срещата членовете на комисията се разбраха всеки директор да направи среща с наемателя на стола, за да се разпишат правилата, часът и начинът на хранене за всеки клас.