„Козлодуй“ ООД разшири дейността си в Бургас, увеличавайки броя на своите служители до 125. Дружеството е българско, специализирано в строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост.

През своята над 25-годишна история „Козлодуй“ ООД е изпълнявала много проекти, свързани с цялостното обезпечаване на технологично оборудване. За да разшири дейността си, компанията закупи парцел в Индустриален и логистичен парк – Бургас с размер 10 000 кв. м., където изгради своето ново производствено хале с площ от 3330 кв. м., както и две административни сгради.

„Козлодуй“ ООД реализира проекти и за чуждестранни компании. Износът на техните изделия е към Германия, Франция, Австрия, Холандия, Италия и др.

През последните години компанията отбелязва среден ръст на продажбите от 10 % . През първото полугодие на 2020-а той е с 15 % по-висок, в сравнение със същия период на миналата година.