Продължават доставките на дезинфенктанти  за блокове и  големи жилищните сгради в Бургас. Първите доставки  са за  18 -етажните блокове, където живеят много хора, които ползват асансьори, ключове за осветление, дръжки на врати, парапети на стълбища  и други общодостъпни части. След това ще продължат доставките за останалите големи жилищни сгради, а малките ще се почистват от общински служители, като най-важното части са звънци, домофони, външни части.

Служители на Община  Бургас подготвят и в днешния ден  индивидуални опаковки с хигиенната течност -над 500 броя, за да могат доставките да не спират. Според инструкциите на кризисния щаб , изброетите повърхности трябва да се третират на 4 часа, за да могат да се елиминират максимално възможностите от заразяване и разпространение на болестта.
Всички домоуправители могат да получат повече информация или да заявят нови количества на ел. поща и телефон на съответната териториална дирекция/ Център за административно обслужване/:

ЦАУ „Възраждане“ – e-mail: [email protected]

056/ 907 408
ЦАУ „Изгрев“ – e-mail: [email protected]

056/ 907 406

ЦАУ „Приморие“ – e-mail: [email protected]

056/ 907 402

ЦАУ „Освобождение“ – e-mail: [email protected]

056/907 407

ЦАУ „Зора“ – e-mail: [email protected]

056/ 907 451

ЦАУ „Долно Езерово“ – e-mail: [email protected]

056/907 410

Както и в по-наложителна ситуация на другите обявени дежурни телефони на Община Бургас.