Всички майки, които имат право на получаване на месечни помощи за отглеждане на дете и документите им изтичат, могат да изтеглят от вкъщи необходимото заявление-декларация от официалния сайт на Агенцията за социално подпомагане. Всички, необходими документи са поместени в категория „Дейности“ – раздел „Семейни помощи“: http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti

Мярката е превантивна и цели хората да не излизат, за да не се струпват пред каси и гишета за подаване на декларации.

След като попълнят заявлението, те могат да го изпратят по пощата или по куриер на адреса на Агенцията в Бургас – ж.к. „Лазур“, блок 89, до вх. А. Всички заявления, попълнени директно в сайта на Агенцията по Социално подпомагане трябва да се изпращат на е-маил: [email protected]

В същия раздел „Семейни помощи“ могат да се намерят и останалите заявления за отпускане на еднократна помощ при бременност, за отпускане на еднократна помощ при раждане, еднократна помощ за отглеждане на близнаци и други.

Засега не се предвижда удължаване на срока за подаване на декларациите, но майките ще имат срок да ги коригират, ако не са попълнили правилно декларациите.