Домашният социален патронаж в Бургас променя начина, по който ще се записват новите потребители. Промяната се прави поради увеличените заявки на нови потребители, желаещи да ползват социалната услуга и предвид епидемиологичната обстановка в града и страната.

Новите ползватели ще сключват договори за ползване на социалната услуга, но БЕЗ предоставяне на задължителните документи, които са:

 

1. медицинско удостоверение от личен лекар;

2. медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания;

3. разпореждане за пенсия.

 

Тези документи ще се предоставят в последствие, на по-късен етап. Промяната се прави с цел избягване на посещение до ЦПЗ, личен лекар и НОИ.