Във връзка с обявеното извънредно положение и предприетите превантивни мерки с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19, превозвачи, които изпълняват превози по Републиканската транспортна схема, съществено редуцират курсовете до Бургас.
В Община Бургас постъпиха уведомления от Юнион Ивкони, МБус, Травъл Експрес, Варна Бус и Дейли, за намаляване на курсове от/до София, Варна и Плевен. Курсовете до София са намалени от 14 на 6, до Плевен от 2 на 1, а от Варна от 16 на 8.

Към момента се изпълняват само следните курсове:
Бургас – София – от Автогара „Юг“- 07:10; 07:30; 11:10; 15:00; 00:31; 01:00
Бургас – Варна: от Автогара „Юг“- 07:00; 08:00; 10:00; 12:00; 15:00; 17:00; 18:00 и 19,00
ПЛЕВЕН:
Бургас – Плевен: от Автогара „Запад“ – 15.00.

снимка:Chavdar Neykov/burgas056.com