ОГРОМЕН БЛАГОДАРСТВЕН НАДПИС СЕ ПОЯВИ ДО МОРСКОТО КАЗИНО